Profil

Firma Wibic, s.r.o., sa zaoberá v prvom rade poradenstvom a poskytovaním služieb
v oblasti informačných technológií, návrhom, budovaním, spravovaním a údržbou počítačových sietí do veľkosti MAN. Má vytvorenú sieť pomocou technológie wifi, v  pásmach 2,4 GHz a 5,7 GHz, ktorou pokrýva mesto Kremnica a poskytuje prístup na internet. Fyzické pripojenie do siete Internetu je realizované cez optickú sieť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré končí priamo v peeringovom centre Slovenska – SIX (The Slovak Internet Exchange).

Okrem týchto primárnych činností sa naša spoločnosť zaoberá aj inými činnosťami, akými sú Inštalácia serverov unix / linux, predaj výpočtovej techniky a komponentov a periférnych zariadení,  návrh, spravovanie a optimalizácia databáz, tvorba aplikácií na báze klient – server a v neposlednom rade aj vzdelávacie, tlmočnícke a prekladateľské služby.Hlavným cieľom firmy je neustále sa zdokonaľovať a skvalitňovať služby tak, aby bol nami poskytovaný internet  prístupný  širokej verejnosti a za rozumnú cenu.